Otrok z motnjami veščine hranjenja in požiranja

Problematiko otrok z motnjami veščine hranjenja in požiranja so prvič v slovenskem jeziku obravnavali in v obliki učbenika zbrali slovenski strokovnjaki. V učbeniku so opisani fiziologija požiranja, klinična slika in znaki motenj veščine hranjenja in požiranja ter zdravljenje in terapevtska obravnava nedonošenih otrok, novorojenčkov, dojenčkov in otrok.

Natančneje so opisane težave pri hranjenju otrok z okvarami živčevja, s shizo, traheostomo in z avtizmom. Posamezna poglavja opisujejo načine
ocene veščine hranjenja in stopenjsko učenje hranjenja. Predstavljena je celostna obravnava ne le otroka, temveč pomoč vsej njegovi družini.

Vabljeni k branju učbenika:

OTROK Z MOTNJAMI VEŠČINE HRANJENJA IN POŽIRANJA