Ko peče zgaga ali GERB

Namen prehranske podpore pri GERB je zmanjšati pogostost vračanja želodčne vsebine v požiralnik. Zavedanje, kdaj, koliko in kaj
pojemo, je ključno pri nadzorovanju bolezni. Določena hrana in/ali
pijača lahko povzroča pri posameznikih večje težave kot pri drugih,
zato jo popolnoma izključimo ali vsaj omejimo njene količine.

Ko peče zgaga