Kako do pripravništva?

Pripravništvo je za delodajalca praktično brezplačno. Za kandidata pripravnika pa to pomeni 6 mesecev službe v okolju kjer lahko svoja teoretična znanja nadgradi še s praktičnimi izkušnjami. Na koncu opravlja pripravniški izpit, ki je pogoj za opravljanje dela kasneje v zdravstvenem okolju in socialno-varstvenih zavodih kot so domovi starejših občanov ipd.

Za vprašanja v zvezi z vsebino in pogoji za opravljanje izpita je pristojen MDDSZEM, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, Sektor za varnost in zdravje pri delu. (01 369 77 08; gp.mddsz(at)gov.si)

Za pripravništvo veljajo sledeče pravne podlage:
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
Pripravništvo in strokovni izpit zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
Poročilo mentorja o opravljenem programu pripravništva
Prijava na strokovni izpit