Kdo sem?

Kratek pregled šolanja:
2001-2005: Srednja biotehniška šola Kranj – živilski tehnik
2005-2010: Biotehniška fakulteta, UL – univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije
2010-2015: Biotehniška fakulteta, UL – doktor znanosti iz področja Prehrane – naslov disertacije Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka

Kratek pregled zaposlitev:
2010-2015: mladi raziskovalec, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
2014-2018: asistent za področje Prehrane, Biotehniška fakulteta, UL
2015-2016: pripravnik, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
2016-        : prehranski svetovalec na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko ter Kliničnem oddelku za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
2016-         : ustanovil Inštitut za prehransko programiranje
2018-         : docent za področje Prehrane, Biotehniška fakulteta, UL

Znanje in izkušnje sem pridobival tudi v tujini, predvsem v okviru mednarodnih ERASMUS študijskih izmenjav na Finskem in na Švedskem.

Moji glavni raziskovalni področji sta klinična prehrana in prehrana v vesolju (Space nutrition research).

Kot klinični nutricionist sem subspecializiran za prehrano nosečnic in doječih mater, nedonošenčkov in dojenčkov ter otrok z gastroenterološkimi in/ali hepatološkimi težavami. Ukvarjam pa se tudi z drugimi prehranskimi svetovanji.

Sem aktiven član različnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj, kot je Evropsko združenja za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko. Sem tudi aktiven član Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEFu Slovenije.

Pregled bibliografije/Personal Bibliography