Inštitut za prehransko programiranje

Prehrana ima velik vpliv na naše življenje in življenje naših potomcev. S pomočjo epigenetike spoznavamo nove razsežnosti vpliva prehrane na zdravje in življenje ljudi.

Prehransko programiranje je predvsem pomembno v prvih 1000+ dneh življenja, kamor štejemo čas 3 mesecev pred načrtovano nosečnostjo, čas nosečnosti in dojenja ter prvi 2 leti življenja otroka. V tem času je ključnega pomena zdrava in uravnotežena prehrana, tako staršev, kot tudi otroka. To je »okno«, ko se otroku najlažje privzgoji zdrave prehranske navade, ki mu ostanejo za celo življenje. Zdrave prehranske navade posledično zmanjšajo tveganje za razvoj prekomerne telesne mase, diabetesa, povišanega krvnega tlaka, bolezni srca in ožilja in presnovnih bolezni, tako pri otroku, kot kasneje pri odraslemu človeku. Vpliva celo na naslednjo generacijo potomcev. Opisani fenomen imenujemo presnovno ali prehransko programiranje.

Priporočeno branje: Koletzko B. et al. Long-Term Health Impact of Early Nutrition: The Power of Programming. Ann Nutr Metab. 2017; 70 (3): 161-169.

O meni

Kratek pregled šolanja:
2001-2005: Srednja biotehniška šola Kranj – živilski tehnik
2005-2010: Biotehniška fakulteta, UL – univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije
2010-2015: Biotehniška fakulteta, UL – doktor znanosti iz področja Prehrane – naslov disertacije Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka

Kratek pregled zaposlitev:
2010-        : klinični dietetik na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko ter Kliničnem oddelku za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
2014-2018: asistent za področje Prehrane, Biotehniška fakulteta, UL
2018-         : docent za področje Prehrane, Biotehniška fakulteta, UL

Znanje in izkušnje sem pridobival tudi v tujini, predvsem v okviru mednarodnih ERASMUS študijskih izmenjav na Finskem in Švedskem.

Storitve

Prehransko svetovanje izvajamo in nudimo:
– bodočim staršem,
– nosečnicam,
– doječim mamicam,
– za izboljšanje plodnosti, tako moške kot ženske,
– prehranske nasvete nudimo tudi za vsa bolezenska stanja (celiakija, sladkorna bolezen tipa I in II, nosečniška sladkorna bolezen, ledvične bolezni, sindrom razdražljivega črevesa, kronična vnetna črevesna bolezen, alergije, presnovne bolezni in druge).

Izobraževanja in predavanja za:
– društva
– podjetja
– zavode
– izdajanje in prevajanje strokovnih publikacij

Raziskovalne dejavnosti:
– pediatrična klinična prehrana
– nutrigenetika / nutrigenomika
– prehrana v vesolju (Space nutrition research)

Bibliografija

– 14 izvirnih znanstvenih prispevkov
– 30 televizijskih in radijskih nastopov
– 350 različnih bibliografskih enot skupaj

Članstvo

Sem aktiven član različnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih združenj, kot je Evropsko združenja za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko (ESPGHAN).

Sem tudi aktiven član Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEFu Slovenije.

AKTUALNA ZAKLJUČENA DELA in PRISPEVKI

Prvih 1000+ dni

Prehrana v času načrtovanja nosečnost, tekom nosečnosti in dojenja ter način uvajanja čvrste hrane otroku.

NEKAJ AKTUALNIH PRISPEVKOV

Klinična prehrana

Prehrana bolnega novorojenčka oziroma dojenčka, prehrana bolnega otroka in bolnega odraslega človeka.

NEKAJ AKTUALNIH PRISPEVKOV

Vabljeni k prijavi na e-obveščanje v primeru da želite biti obveščeni o aktualnih objavah vsebin na spletni strani ali o aktualnih strokovnih dogodkih iz področja (pediatrične) klinične prehrane v Sloveniji?